Home

Met Gw-klic wordt door grondroerders op effectieve wijze invulling gegeven aan de Wet Informatie Ondergrondse Netten (WION) en uiteindelijk graafschade voorkomen!

Gw-klic zorgt voor de verwerking van alle noodzakelijke informatie waaronder “klic-meldingen informatie”, zodat graafwerkzaamheden met de hoogst mogelijke omzichtigheid en effectiviteit kunnen worden voorbereid en uitgevoerd om graafschade te voorkomen.

Het door Gw-klic ondersteunt proces verloopt geheel via het internet. Dit d.m.v. de interactieve kaart van Nederland (luchtfoto’s, GBKN, verontreinigingskaarten etc.) waarop objecten zoals (project)documenten, (ontwerp)tekeningen, gebiedsinformatie kabels en leidingen, werkinstructies, dwarsprofielen, foto’s en dergelijke kunnen worden geprojecteerd ter ondersteuning van graafwerkzaamheden en of voorbereidingen daartoe.

Voordelen Gw-klic

 • Gehele ontzorging van het klic-proces
 • Onmisbaar in de voorbereiding en uitvoering
 • Ideaal voor projecten
 • Werkoverdracht is gemakkelijk omdat alles online staat
 • Klic-meldingen worden automatisch op de kaart gezet
 • Alle bijbehorende documenten worden ook opgeslagen
 • Meerdere kaartlagen zitten er standaard bij
  • GBKN
  • Luchtfoto’s
  • DINO map (grote delen NL)
  • Mogelijkheid om eigen materiaal in te laden
  • BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen)
 • Mogelijkheid om eigen CAD tekeningen in te laden
 • Voldoen aan de wetgeving – WION
 • Archivering van de meldingen en documentatie
 • GPS-koppeling – altijd zien waar je staat